Servis VZV

TOLEX 

manipulační technika
Tři Dvory  341
280 02 KOLÍN 2

telefon 
 

+420 721 851 317

+420 721 204 514

+420 321 766 052

 

email

servis@tolex.cz 

 

tolexa@tolex.cz

 

 

 fax

+420 321 766 111 


školení

Bezpečnost práce – praxe a administrativa

 

Se souvislostí bezpečnosti práce, ochrany zdraví a ekologie souvisí spousta

administrativních úkonů, včetně znalostí z legislativních požadavků.

 

Velké firmy pro zajištění BOZP zaměstnávají vlastního odborníka, jež má na starosti

nejenom bezpečnost práce a ochranu zdraví, ale i požární bezpečnost a ekologii.

Malé a střední firmy si většinou najímají outsourcingem externí organizace nebo

živnostníky, kteří se bezpečnostní problematikou zabývají.

 

V obou případech však veškerá zodpovědnost leží na bedrech firmy.

A zde je kámen úrazu.

 

I přes to, že zejména externím organizacím jsou hrazeny jejich služby, zodpovědnost

je na provozovateli. V poslední době BOZP je řešeno většinou administrativně a to

polepením provozoven spoustou výstražných upozornění včetně provozních řádů.

Přesto se stále opakují pracovní úrazy.

 

Samotnou fyzickou kontrolu dodržování bezpečnosti práce již nikdo neprovádí nebo

jsou pověřeni přímí nadřízení pracovníci, kteří nemají příliš velké znalosti

z oblasti BOZP

 

Každý zaměstnavatel nebo OSVČ musí na základě legislativních

povinností splnit spoustu kritérií, jež jsou nezanedbatelným výdajem firmy.

Avšak tím nejdražším výdajem je pracovní úraz.

 

Náhrady škody, ztráty ve výpadku výroby, pracovní neschopnost zaměstnanců,

popřípadě sankce ze strany úřadů – to vše je následkem zranění z důvodu

porušení BOZP.

 

Jakékoliv dodržování bezpečnosti práce je tím nejlevnějším způsobem pro firmy.

Dozorování, dodržování bezpečnostních pravidel, využívání osobních ochranných

pomůcek je počátkem návyku zaměstnanců pro jejich patřičné používání.

 

Správné a vhodné použití ochranných pomůcek je taktéž neopomenutelnou

připomínkou, stejně jako dodržování provozních řádů a návodů k obsluze.

Mezi nejčastější zaměstnání smrtelně zraněných žen se řadí technické, zdravotnické

a pedagogické pracovnice. U mužů je nejčastějším zaměstnáním se smrtelným úrazem

stavebnictví, hornictví a řemeslné činnosti.

 

Pracovní neschopnost nad tři dny vlivem pracovních úrazů je u žen 23% a u

mužů 47%. U pracovních úrazů s neschopností do tří dnů a bez pracovní

neschopnosti nejsou dispozici podrobné informace.

 

Porovnání všech typů pracovních úrazů podle závažnosti a délky pracovní

neschopnosti se ukázalo, že největší podíl měly ženy na pracovních úrazech

smrtelných (6%). Při práci nebo na následek pracovního úrazu či nemoci z

povolání každoročně zemře více lidí, než je po stejnou dobu zabito ve

válečných konfliktech. K naší lítosti k nim dochází i přes sílící snahy o rozvoj

a uplatnění preventivní bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovištích.

 

Obětem pracovních úrazů a nemocí z povolání a lidem zraněným při práci je

už tradičně věnován Mezinárodní vzpomínkový den.

 

Po celém světě se 28. dubna, kdy se slaví Světový den bezpečnosti a ochrany

zdraví při práciale i v dalších dnech konají nejrůznější vzpomínkové

akce – shromáždění, semináře, konference, ceremoniály apod., na uctění památky

všech, kdo se zranili při práci nebo při práci ztratili své životy.

 

© Tolex 2014


Počet přístupů: 244835
...
244835