Servis VZV

TOLEX 

manipulační technika
Tři Dvory  341
280 02 KOLÍN 2

telefon 
 

+420 721 851 317

+420 321 766 052

 

email

servis@tolex.cz 

 

tolexa@tolex.cz

 

 

 fax

+420 321 766 111 


výkup a prodej MT

Pomůžeme Vám při nákupu nebo prodeji

Vašeho použitého vysokozdvižného vozíku.

Je na Vás, jakou možnost si vyberete z naší nabídky...

 

Výkup Vašeho VZV 

 

- za cenu námi nabídnutou (výkupní cena)
- výhodou je okamžitá platba v hotovosti, vlastnictví přechází na kupujícího.

 

Komisní prodej 

 

Váš VZV je nabídnut k prodeji prodejcem – obchodníkem na základě třístranné kupní smlouvy za cenu, kterou si určíte. Vlastnictví VZV přechází na kupujícího v okamžiku realizace prodeje. Nevýhodou je zdlouhavé řešení, pokud potřebujete rychle finanční prostředky. Vyberte si některou z dalších nabízených variant. 

 

 

Protiúčtem

 

V případě, že si u nás zakoupíte některý z nabízených VZV a pro Váš starý nemáte již upotřebení, nabízíme Vám snížení ceny nákupu o protihodnotu Vašeho vozíku.

 
 
Finanční leasing
 
vysokozdvižných vozíků s následným odkupem do majetku
 
Finanční leasing je nejběžnější forma nákupu nejen manipulační techniky umožňující pořízení náročných investic formou splátek.
 
Po finanční stránce se jedná zejména o výhody vyplívající z možnosti optimálního plánování cash-flow, kdy nejsou vázány žádné finanční prostředky a skutečnosti, že leasingové splátky jsou plně uznatelnými daňovými náklady.
Jsme schopni na nákup nových vysokozdvižných vozíků nebo repase a generální opravy (GO) vozíků pro Vás vytvořit volné finanční prostředky výkupem Vašich stávajících (starších) vozíků na zpětný leasing.
Hodnotu vozíků dostanete vyplacenu a vozíky dále užíváte.
V případě provedení generální opravy od Vás opravovaný vozík vykoupíme za dohodnutou cenu a následně jej dodáme prostřednictvím finančního leasingu zpět v hodnotě provedené generální opravy, kterou následně běžně splácíte jako nově pořízený vozík.

 

 

Podmínky finančního leasingu

 

Délka smlouvy je omezena na min. 54 měsíců bez ohledu na počet splátek, zkrácené splácení je však možné. Doba leasingu není omezena, standardně je smlouva uzavírána na dobu 5 let.

Akontace je obvykle ve výši 10% s tím, že ji lze uhradit protiúčtem za výkup starého vozíku.

Pojištění vozíků obsahuje strojní a živelní pojištění včetně odcizení a povinného ručení s pojištěním dopravní nehody na veřejných komunikacích, které je součástí splátek a umožňuje tak rozdělit roční pojistné na období.

 
 
Operativní leasing 
 
vysokozdvižných vozíků - nájem se servisními službami
 
Operativní leasing je specializovaný produkt spojující výhody splátkového financování a užívání manipulační techniky s plnou technickou podporou pro uživatele vysokozdvižných vozíků, kteří si nemohou  dovolit delší výpadek stroje.
Operativní leasing znamená přenesení technické i finanční správy manipulační techniky na pronajímatele, který nese riziko přesáhnutí nákladů servisu a oprav při fixních splátkách.
Pouze při operativním leasingu je možná rychlejší obměna technického parku ( např. již po 2 letech) při vysokém provozním zatížení pronajímaných vysokozdvižných vozíků. Uživatel je tak ušetřen starostí s prodejem a nákupem techniky, což zajišÅ¥uje pronajímatel.
V rámci zajištění údržby a provozuschopnosti vysokozdvižných vozíků jsou poskytovány uživateli servisní služby obvykle zahrnuté ve splátkách nájmu tzn., jediného partnera pro účetní i technické operace související s užíváním manipulační techniky.

 

 

Servisní služby - Full Servis

 

  • Zajištění všech předepsaných servisních prohlídek v počtu a struktuře odpovídající provozní zátěži, nevyjímaje doplnění či výměnu provozních náplní.
  • Zabezpečení komplexního záručního a pozáručního servisu po celou dobu nájmu s bezplatnou opravou či výměnou náhradních dílů.
  • Provedení technické roční kontroly a revize plynového pohonu LPG a CNG.
  • Výměnu pneumatik po opotřebení, resp. po najetí odpovídajících počtu Mth vzhledem k dané provozní zátěži.
  • Poskytnutí náhradní techniky v případě dlouhodobého vyřazení najímaného vozíku z provozu.
  • Nepřetržitá technická služba - servisní zásah po celých 24 hod. denně včetně víkendů a státních svátků.
  • Dopravné servisního vozidla bez ohledu na skutečnou vzdálenost.
 
 
Zákaznický úvěr 
 
pořízení vysokozdvižných vozíků na splátky do majetku
 
Zákaznický úvěr je vhodný pro zákazníky, kteří nemají zájem při nákupu manipulační techniky využít jakékoliv formy leasingu, avšak nemají dostatek finanční hotovosti. Využití zákaznického úvěru je také vhodné při pořízení vysokozdvižného vozíku prostřednictvím dotací, protože vozík přechází ihned do majetku, což je podmínkou čerpání získané dotace.
Zákaznický úvěr snižuje potřebu velké finanční hotovosti rozdělením do více splátkových období, čímž rozmělňuje investiční náročnost. Výhodou je také skutečnost, že kupující má možnost odpočtu celkové DPH ihned při pořízení vysokozdvižného vozíku.
 
Zákazniký úvěr lze využít také k financování generální opravy vozíku (repase), kdy celková cena opravy je rozdělena do několika splátek dle potřeb zákazníka. Splátkové financování repase je finančně nenáročný způsob obnovy strojního parku bez nutnosti větších investic.

 

 

 

Podmínky zákaznického úvěru

 

Délka smlouvy je omezena na min. 12 měsíců bez ohledu na počet splátek, ale standardně je smlouva uzavírána na dobu 3 až 5 let.

Umožňuje okamžitý odpočet DPH z celkové ceny vozíku.

Akontace je obvykle ve výši 25% s tím, že platba je obratem vyúčtována s odpočtem DPH.
Pojištění vozíků obsahuje strojní a živelní pojištění včetně odcizení a povinného ručení s pojištěním dopravní nehody na veřejných komunikacích, které je součástí splátek a umožňuje tak rozdělit roční pojistné na období.

 

© Tolex 2014


Počet přístupů: 685504
...
685504