Ochrana osobních údajů


Uživatel souhlasí ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů s tím, aby společnost Tolex zpracovávala a používala osobní údaje uživatele, a to pouze jméno, příjmení a e-mailovou adresu, od okamžiku potvrzení této žádosti o zaslání smluvního vzoru na jeho e-mailovou adresu, za účelem identifikace uživatele a dále vlastních marketingových aktivit.

Současně uživatel souhlasí s tím, aby společnost Tolex po dobu neurčitou, resp. do výslovného odvolání tohoto souhlasu ze strany uživatele, zasílala svá obchodní sdělení a newslettery uživateli ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů. Uživatel může zasílání informačních emailů kdykoli odmítnout.

Osobní údaje uživatele mohou být z databáze vymazány na základě žádosti uživatele odeslané na adresu tolexa@tolex.cz

Uživatel tímto potvrzuje, že byl společností Tolex poučen o tom, že poskytnutí výše uvedených osobních údajů je dobrovolné a že tento souhlas může kdykoli odvolat, jakož i o (i) právu uživatele na přístup k osobním údajům, (ii) právu na opravu osobních údajů, (iii) právu požadovat od správce osobních údajů vysvětlení v případě podezření, že ke zpracování osobních údajů dochází v rozporu s ochranou soukromého a osobního života uživatele nebo v rozporu se zákonem, (iv) právu požadovat odstranění protiprávního stavu, zejména blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací osobních údajů, a (v) právu obrátit se v případě uvedeného podezření či odmítnutí odstranění uvedeného protiprávního stavu na Úřad pro ochranu osobních údajů.